Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie

Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie

Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie poprzez przekazanie darowizny na zakup wyrobu medycznego w postaci programu „MÓWi” z urządzeniem nośnym przeznaczonego do komunikacji alternatywnej i wspomagającej dla osób mających poważne problemy z porozumiewaniem się za pomocą mowy w kwocie 2.640,00 zł.

Zakupiony system wspomagający komunikację między ludzką, wykorzystywany jest przez uczniów Ośrodka borykających się z nawiązaniem kontaktów w związku z problemem zaburzenia mowy pochodzenia mózgowego, są one następstwem uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w różnych okresach życia dziecka. Zakupiony program „MÓWi”, z urządzeniem nośnym działa w oparciu o system Android, z syntezą mowy Ivona (głos męski, głos damski), przeznaczony jest do komunikacji alternatywnej i wspomagającej, dla osób mających poważne problemy z porozumiewaniem się za pomocą mowy. Jest to wyrób medyczny spełniający wymagania europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych. Polecany jest  dzieciom i młodzieży z autyzmem, mózgowym porażeniem, zespołem Downa oraz innymi schorzeniami, które mają wpływ na narząd mowy. Przydatny w realizacji celu Ośrodka jakim jest wprowadzenie komunikacji AAC - osiągnięcie jak najbardziej efektywnej komunikacji i pełne wykorzystanie potencjału danej osoby tak, aby mogła ona wieść satysfakcjonujące życie. Sprzęt jest jednym z elementów systemu komunikacji ACC wprowadzanym w Ośrodku.

Share:

Related Posts

Uroczyste XX-lecie Klubu

Uroczyste XX-lecie Klubu

Turniej Karciany Klubu.

Turniej Karciany Klubu.

Międzynarodowy Global Grant 2344616

Ładowanie Rozmowy