Zarząd

Imię i nazwisko Funkcja
Lesław Lenartowicz Prezydent Klubu
Michał Wojtalik V-ce Prezydent
Wiesław Knioła Sekretarz Klubu
Andrzej Majchrzak Skarbnik
Stanisław Kasprowicz Komitet Społeczny
Krzysztof Milczarek Komisja Zagraniczna
Józef Kurzok Komisja Członkowska
Benon Ptaszyński Komisja Organizacyjna
Piotr Cieślewicz Komisja ds. Rotary Foundation
Mariusz Sadło
Rafał Kończyński
Zygmunt Zimowski
Komisja Rewizyjna