Zarząd

Imię i nazwisko Funkcja
Bożena Bugajczyk Prezydent Klubu
Michał Wojtalik V-ce Prezydent
Wiesław Knioła Sekretarz Klubu
Andrzej Majchrzak Skarbnik
Stanisław Kasprowicz Komitet Społeczny
Krzysztof Milczarek Komisja Zagraniczna
Józef Kurzok Komisja Członkowska
Benon Ptaszyński Komisja Organizacyjna
Piotr Cieślewicz Komisja ds. Rotary Foundation
Mariusz Sadło
Zbigniew Motyl
Zygmunt Zimowski
Komisja Rewizyjna