Dystrykt

Dystrykt 2230

1 lipca 1997 – Powstaje samodzielny Dystrykt D–2230, w skład którego wchodzi 39 klubów z Polski.

Pierwszym Gubernatorem Dystryktu zostaje Bohdan Kurowski z RC Olsztyn, a Gubernatorem Elektem Alojzy Leszek Gzella z RC Lublin.

Był to pierwszy samodzielny Dystrykt RI utworzony w kraju postkomunistycznym.

2000 – Podczas kadencji Gubernatora Ryszarda Kaszuby-Krzepickiego do Dystryktu D–2230 przyłączają się kluby Rotary z Białorusi i Ukrainy, tworząc tym samym wielonarodowy Dystrykt D–2230. Biorąc pod uwagę obszar i liczbę ludności – jest to jeden z największych dystryktów na świecie.

2002 – Europa została ogłoszona kontynentem wolnym od polio podczas Dorocznej Konwencji w Barcelonie. Rotary ogłosiło nową kampanię, aby zgromadzić 80 milionów USD na dokończenie walki z chorobą. W odpowiedzi, Rotarianie z całego świata zebrali ponad 129 milionów USD.

2003 – Jonathan Majiyagbe z Kano w Nigerii, został pierwszym pochodzącym z Afryki Prezydentem Rotary International.

2005 – W Chicago odbyła się Konwencja Stulecia Rotary, która zgromadziła ok. 50 000 uczestników. Z tej okazji odbyły się bieg oraz marsz stulecia, z których dochód został przeznaczony na fundusz walki z polio.

2006 – Tylko w czterech krajach na świecie pozostaje endemia polio: Afganistan, Indie, Nigeria i Pakistan. Od 1985 roku liczba przypadków zachorowań na polio została zmniejszona o ponad 99%.

2007 – Udział w programie PolioPlus (nazywanym teraz „End Polio Now”) aktywnie rozpoczyna Fundacja Billa i Melindy Gatesów. Dotychczas przekazali oni 355 milionów dolarów na rzecz walki z tą straszną chorobą, która powoduje trwałe kalectwo u dzieci. Rotarianie ze świata odpowiedzieli w 2009 roku zobowiązaniem do zebrania kolejnych 200 mln USD.

2009 – Rotary świętowało setną Konwencję RI w Birmingham, w Anglii. Wśród gości kongresu znaleźli się m.in. arcybiskup Desmond Tutu, Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych Ban Ki-moon oraz aktorka i ambasador dobrej woli UNICEF, Mia Farrow.

2011 – Rotary w Polsce otwiera nowy rozdział w komunikacji ze społeczeństwem – strona internetowa www.rotary.org.pl zyskuje nowy wygląd i wykorzystuje technologie znanych serwisów społecznościowych.

2021 – Gubernatorem Dystryktu w kadencji 2021/2022 jest kol. Wojciech Wrzecionkowski.

2022 – Gubernatorem Dystryktu w kadencji 2022/2023 jest kol. Piotr Jankowski.

2023 – Gubernatorem Gystryktu w kadencji 2023/2024 jest kol. Marek Wcisło 

DYSTRYKT 2231

Od 1.07.2016 r. Polska tworzy Dystrykt 2231.

Dystrykt obejmuje 80  klubów Rotary, w których jest zrzeszonych 1800 rotarian (stan na dzień 01.07.2016).

Ostatnim Gubernatorem Dystryktu, a jednocześnie pierwszą kobietą pełniącą tę funkcję, była Barbara Pawlisz z RC Sopot International, która zamknęła jego działalność w czerwcu 2016 r. W momencie podziału Dystrykt liczył już 130 klubów, z czego 80 w Polsce.

Zgodnie z przepisami Rotary International, w wyniku podziału nowe dystrykty otrzymały numery:  2231 – Polska oraz 2232 – Białoruś wraz z Ukrainą.

Pierwszym gubernatorem polskiego Dystryktu 2231 został wybrany Krzysztof Kopyciński z RC Bydgoszcz, a Dystryktu 2232 – Gienadij Kroichyk z RC Lviv.

2020 – Gubernator Dystryktu w kadencji 2020/2021 jest Janusz Koziński – RC Warszawa;

Historia Klubu

Inicjatorem powołania do życia w naszym mieście Klubu Rotary International byli w październiku 2001r. kol. kol. Wojciech Kasprzak i Marian Król z Rotary Club Poznań.

W kilku znanych sobie osobiście mieszkańcach naszego miasta rozpropagowali idee rotariańskie.

Do grona osób, które zaczęły wówczas myśleć o spełnieniu tych szczytnych idei w Puszczykowie, o powołaniu do życia Rotary Club w mieście  należeli:

Arkady Fiedler;

Marek Fiedler;

Janusz Napierała;

Marian Wośkowiak;

Zbigniew Czeszak.

Oni to wspólnie z kol. kol. Marianem Królem oraz Wojciechem Kasprzakiem w Muzeum im. Arkadego Fiedler dnia 22.10.2001r. odbyli pierwsze spotkanie tzw. grupy inicjatywnej.

Trwały spotkania i składane były propozycje współpracy w niesieniu pomocy innym wielu osobom. Przedstawiane na spotkaniach hasła i idee działalności rotariańskiej stawały się bliskie wielu osobom z naszego miasta.

Ostatecznie do czerwca 2002r. wykrystalizowała się grupa około dwudziestu współmieszkańców miasta t.j. kol. kol.

Błaszkowiak Jacek;

Cieślewicz Piotr,

Czeszak Zbigniew,

Ewicz Wojciech,

Fiedler Arkady,

Fiedler Marek,

Kasprowicz Stanisław,

Knioła Wiesław,

Kozeńska Janina,

Majchrzak Andrzej,

Milczarek Krzysztof,

Mruk Henryk,

Napierała Janusz,

Niedźwiedź Zygmunt,

Ptaszyński Benon,

Tonder Elżbieta,

Trąbczyński Stanisław,

Wośkowiak Marian,

Zielonacki Lech;

Nabierająca coraz większej ochoty do wspólnych spotkań, do wspólnego działania na rzecz Rotary International w Polsce i na Świecie grupa postanowiła zostać członkami tego ruchu, wstąpić do Rotary International i założyć Rotary Club Poznań - Puszczykowo.

Dnia 13.06.2002r. w Sali Renesansowej na Ratuszu w Poznaniu nastąpiło uroczyste przyjęcie naszej grupy do grona Rotarian, zrzeszonych w Rotary International.

A Klub rozpoczął służbę rotariańską pod międzynarodową nazwą RC Poznań – Puszczykowo.

Pierwszym Prezydentem naszego Klubu został kol. Arkady Fiedler.

W czasie jego prezydentury poznawaliśmy historie, zwyczaje, osiągnięcia Rotarian w kraju i na świecie, poznawaliśmy coraz bardziej siebie samych nawzajem. Próbowaliśmy, na miarę naszych możliwości i wiedzy nieść pomoc materialną dzieciom najbardziej potrzebującym w naszym mieście.

 

            Skład członków Klubu zmienia się, oscyluje w granicach 20 – 25 członków.

Członkowie Klubu jako cele w swojej działalności określają:

1)     niesienie pomocy ludziom w życiu codziennym;

2)   szerzenie przyjaźni jako okazji do tego by okazać się użytecznym dla innych ludzi;

3)   rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających budowaniu zrozumienia dla wszystkich narodów;

4)   szerzenie pokoju wśród ludzkości;

5)    wytwarzanie atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku między ludźmi;

6)    wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Nasze spotkania uświetniają lektorzy i wykładowcy. W czasie każdego Roku Rotariańskiego (trwającego od 01 lipca do 30 czerwca roku następnego) organizujemy średnio około 20 do 25 takich spotkań.

 

Oprócz spotkań w Klubie we własnym gronie spotykamy się z członkami Klubów wielkopolskich, współpracujemy z zagranicznymi Klubami Rotary, w tym z zaprzyjaźnionym RC Helmstedt;

 

 

Od roku 2004 r. współpracujemy ściśle ze Specjalistycznym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie.

 

Dzięki naszemu wsparciu powstała Akademia Agroturystyki i Rękodzielnictwa w Sowinkach - Ośrodek Warsztatowo-Rehabilitacyjny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie.

Wyposażyliśmy w nim trzy klaso-pracownie w sprzęt, który służy nie tylko w samym ośrodku, ale również uczestniczącym w warsztatach pod opieką wychowawców, dzieciom z dwóch okolicznych sołectw.

 

W latach 2004 – 2014 dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie współfinansowaliśmy realizację projektów pomocowych m.in.: „Zakup pojazdu samochodowego do przewozu osób” - dzieci na zajęcia rehabilitacyjne, (w tym jeden o wartości blisko 300 tys. zł.) oraz zakupiliśmy specjalistyczny sprzęt terapeutyczny, m.in. biofeedback.

 

W 2018 r. w Ośrodku Warsztatowo-Rehabilitacyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie powstaje "Strefa Rękodzieła" - RC Poznań-Puszczykowo przekazał na ten cel łącznie 16 tys. złotych. W ten sposób idea przekształciła się w konkretny plan - stworzenie warunków do nauki i poznawania sprawności, dających realne możliwości zatrudnienia w rzadkich obecnie zawodach rękodzielniczych, na których produkty istnieje rynek zbytu.

 

W październiku 2020 r. zakończyliśmy realizację kolejnego projektu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie jest to zakupu „rotora”. Rotor to profesjonalny sprzęt medyczny przeznaczony do neurologicznej rehabilitacji kończyn górnych i dolnych, bardzo potrzebny Ośrodkowi. Cena sprzedaży urządzenia to 26.000,00zł.

 

Co roku też realizujemy inne akcje i projekty pomocowe na rzecz Puszczykowa i wybranych innych Ośrodków lub Domów pomocy dla młodzieży n.p.:

-       dokończenie remontu mieszkania w Puszczykowie dla inwalidy;

-       bieżące finansowanie przez cały rok obiadów dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Luboniu;

-       wsparcie projektów bratnich klubów Rotary;

-       przekazanie darowizn dla mieszkańców Puszczykowa;

 

„Wakacje z Rotary” – w latach 2018, 2019 i planowana na kolejne to akcja dofinansowywania działalności trzech wielkopolskich placówek opiekuńczo-wychowawczych dla młodzieży. Jak do tej pory na kwotę około 40.000,00zł.

Na budowę nowego szpitalnego oddziału kardiochirurgii dziecięcej, Szpitala Klinicznego mi. Karola Jonschera w Poznaniu w 2018 r. Klub zebrał 5 tys. zł. zasilił fundacji "Nasze Serce", która była projektodawcą i dofinansowywała budowę.

Co roku współfinansujemy przedsięwzięcia pomocowe jednego wybranego Wielkopolskiego Klubu Rotary kwotą 1000,00$US;

 

Pandemia COVID-19 w Polsce.

Epidemiczne zachorowania na terenie Polski na ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19 wywoływane są przez wirusa SARS-CoV-2. Pierwszy przypadek zakażenia tym koronawirusem stwierdzono 4 marca 2020 r.

W okresie od 14 do 20 marca 2020 r. obowiązywał w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, a od 15 marca 2020 wprowadzono na granicach Polski kordon sanitarny, znacząco ograniczający ruch graniczny.

 

Od 20 marca 2020, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia obowiązywał w Polsce stan epidemii.

 

Wtedy, uznając za konieczne i nieodzowne wsparcie służby zdrowia w walce z koronawirusem zorganizowaliśmy jako RC Poznań – Puszczykowo zbiórkę środków na rzecz lokalnej służby zdrowia. Efektem przeprowadzonej wśród Rotarian i sympatyków RC Poznań – Puszczykowo zbiórki jest suma 32.750,00zł.

Zebrane środki rozdysponowaliśmy następująco:

1.     Kwota 20.050,00zł.  -  Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3 – przeprofilowany na jednoprofilowy Szpital Zakaźny - dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2,

2.     Kwora 6.200,00zł.  -  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” Sp. z o.o. z siedzibą w Puszczykowie przy ul. Kraszewskiego 11;

3.     Kwota 6.500,00zł.  -  Centrum Medyczne HCP - Szpital im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194;

 

Coroczne charytatywne bale rotariańskie; spektakle teatralne i kabaretowe oraz pozyskiwani sponsorzy i darczyńcy zapewniają nam możliwość wypełniania celów naszej klubowej działalności;

Organizowane w Klubie turnieje tenisowe, karciane i bowlingowe umacniają nasze więzi międzyludzkie w naszej rodzinie rotariańskiej. Wszystkie te działania od marca 2020 r. musiały zostać zawieszone!

Od tej pory kontaktowaliśmy się telefonicznie, mailowo, działalność Klubu mocno ograniczona ale trwała.

Pełniący funkcję Prezydenta Klubu kol. Mariusz Sadło na wniosek Zarządu rozpoczął pełnienie służby rotariańskiej na drugą kadencję 2021/2022.

Na prośba Rotarianki polskiego pochodzenia mieszkającej w Holandii kol. Moniki Pejka i jej partnera p. Klaasa Jana Tolman z dnia 24.04.2022 r. o pomoc w rozdaniu darów, które zebrali jej koleżanki i koledzy i chcą wysłać dla Ukraińców goszczących w Polsce - zgodziliśmy się przyjąć i rozdysponować dary z ich Rotary Club Zuidlaren Anloo w Holandii. Z naszej strony kol. Benon Ptaszyński wyraził zgodę i przyjął w swoim Zakładzie cały transport darów, które z perypetiami przekazaliśmy w części mieszkającym w Polsce Ukraińcom, w części wyekspediowaliśmy do Ukrainy. Trzeba podkreślić, że nikt z nas nie spodziewał się tak dużego transportu darów i późniejszych niespodzianek i trudności w ich dystrybucji. Podkreślić należy bardzo duże zaangażowanie kol. Benia Ptaszyńskiego, jego żony, córki i jego pracowników w sortowanie i przygotowywanie darów do wysyłki oraz kol. Tadeusza Kulpińskiego, który koordynował rozdysponowywanie darów wśród ukraińskich i polskich punktów pomocowych, wskazywał ich adresy, organizował transport i przekazywanie darów stronie ukraińskiej.

Do najaktywniejszych członków naszej wspólnoty rotariańskiej należą: kol. kol. Cieślewicz Piotr, Wojciech Grześkowiak, Stanisław Kasprowicz, Wiesław Knioła, Rafał Kończyński, Janina Kozeńska, Andrzej Majchrzak, Krzysztof Milczarek, Benon Ptaszyński, Jan Ratajczak, Mariusz Sadło, Leszek Storożuk, Katarzyna Szafrańska, Michał Wojtalik i Marian Wośkowiak.

Tą drogą wszystkim naszym sponsorom i darczyńcom wyrażamy ogromną wdzięczność za okazaną pomoc nam członkom RC Poznań – Puszczykowo w możliwości realizacji naszych rotariańskich celów.

Życzymy zdrowia i siły do dalszych działań i realizacji swoich planów i zamierzeń.

„Rotarianin”

„Rotarianin” jest oficjalnym regionalnym periodykiem Rotary International na terenie Białorusi, Polski i Ukrainy. Został przyjęty do światowej grupy licencjonowanych czasopism rotariańskich Rotary World Magazine Press (RWMP).

Powstaje we współpracy z wydawanym w USA miesięcznikiem „The Rotarian” – najbardziej prestiżowym i opiniotwórczym czasopismem organizacji pozarządowej na świecie.

Logo Rotary International znajduje się na winiecie „Rotarianina”, a w pracy redakcyjnej wykorzystywane są również teksty przygotowywane przez międzynarodowy zespół „The Rotarian”.

Autorami artykułów, felietonów i wywiadów są nie tylko członkowie poszczególnych klubów, ale również znani polscy publicyści spoza ruchu rotariańskiego.

Redaktorem naczelnym „Rotarianina” jest Janusz Klinowski (RC Wrocław Panorama).

„Rotarianin” jest dwumiesięcznikiem poświęconym tematyce społecznej i kulturalnej związanej z Rotary International.

Profil wydawniczy pisma obejmuje życie klubowe oraz osiągnięcia i problemy, jakie towarzyszą działalności klubów Rotary, Rotaract, Interact oraz Inner Wheel.

Czasopismo ukazuje się od 2004 r., kontynuując świetne tradycje wcześniejszych czasopism rotariańskich wydawanych w Polsce:

  • „Listy Rotariańskie”, wydawane w latach 1991-1999

(red. naczelny Alojzy Leszek Gzella),

  • „Herold Rotariański”, wydawany w latach 2000-2002

(red. naczelny Józef Herold),

  • „Świat Rotary”, wydawany w latach 2003-2004

(red. naczelny Wojciech Giczkowski),

  • „Głos Rotary”, wydawany od 04.2004 do 08.2006

(red. naczelny Bohdan Kurowski).

Począwszy od lipca 2009 r. ukazuje się ukraińskie wydanie „Rotarianina” noszące tytuł „Rotarijets” (redaktor: Pavlo Kashkadamov, wydawca: Mykoła Steblyanko).

Rotaract jest międzynarodową organizacją młodych ludzi w wieku od 18 do 30 lat, chcących zrobić coś dla innych. Członkowie Rotaraktu starają się polepszyć warunki życia innych, poprzez pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz udział w programach współpracy międzynarodowej. W ten sposób rozwijają również swoje zdolności przywódcze i umiejętności zawodowe oraz nawiązują nowe znajomości. Rotaract to przyjaźń w działaniu. Rotaract to radość działania.

Programy młodzieżowe

Młodzi ludzie (do 30 roku życia) biorą udział w wielu programach organizowanych przez Rotary aby zdobyć umiejętności potrzebne im do osiągnięcia istotnej pozycji w swojej społeczności. Wśród tych programów są:

 

Programy edukacyjne

Fundacja Rotary organizuje szereg programów, które przyczyniają się do poprawy stosunków międzynarodowych poprzez spotykanie się ludzi pochodzących z różnych krajów i różnych kultur. Te programy to:

 

Alumni Fundacji Rotary

Rozumienie międzynarodowej społeczności i nowe przyjaźnie nie kończą się wraz z zakończeniem udziału w programach młodzieżowych i edukacyjnych. Wychowankowie (alumni) Fundacji Rotary często chętnie wstępują do klubów Rotaract i Rotary a także do Stowarzyszenia Alumnów.

 

O puszczykowie

 

herb puszczykowo

Nazwę Puszczykowa zapisano w księdze sądowej w roku 1387.

Wieś Puszczykowo położona nad rzeką Wartą, 25 km od Poznania, otoczona lasami, stanowiła własność poznańskiej kapituły, a więc kolegium kanoników, wspomagających poznańskiego biskupa w zarządzaniu diecezją. We wsi istniało sołectwo, a więc gospodarstwo sołtysa, gospodarstwa dzierżawione od kapituły przez kmieci. Istniał też folwark, stały karczma i młyn.

W roku 1793, w wyniku II rozbioru Polski, Wielkopolska znalazła się w państwie pruskim. Wkrótce, jeszcze w XVIII w. rząd pruski skonfiskował położone na terenie tzw. Prus Południowych (Wielkopolski) dobra kościelne, m. in. dobra kapituły poznańskiej. Puszczykowo i Puszczykówko stały się wsiami należącymi teraz do państwa pruskiego, podlegając zarządowi dóbr królewskich (Kőnigliches Preussisches Domainen Amt) w Mosinie.

Stan ten utrzymały i władze Księstwa Warszawskiego, w którym znalazły się ziemie wielkopolskie w latach 1807-1813.

Niemieccy protestanccy koloniści przybyli do Puszczykowa realizując Plan zagospodarowania – noszącego datę 1827. Na planach z lat 1822 i 1827 pojawia się ponadto nazwa: kolonia Ludwigsherg. Owa Góra Ludwika leżała na wschodnim zboczu dzisiejszej ulicy Gołębiej. Mieszkały tam rodziny Dupuis i Bourdalier. Nazwiska wskazują na francuskie pochodzenie.

Historia Puszczykowa zaczyna się powtórnie dopiero sto lat temu: „W końcu XIX w. powstaje połączenie kolejowe Poznań – Wrocław, od początku XX w. miejscowość letniskowa„.

Na teren tych zapadłych w lasy wsi, przede wszystkim Nowego Puszczykowa i Puszczykówka wkroczył wielki ruch wycieczkowy, z całą jego infrastrukturą. Z najstarszych wsi z wolna nie pozostawało już nic. Z chwilą nastania w Poznaniu (wzorem innych wielkich miast świata) mody na wycieczki podmiejskie, nastał w Puszczykowie czas wielkiej budowy restauracji i pensjonatów, a jednocześnie pierwszych podmiejskich domów i rezydencji obywateli Poznania, przeważnie Niemców, ale i Polaków. Przyjeżdżali do lasów i wody w rzece Warcie.

Od 1897 r. w dni świąteczne zatrzymywać się zaczęły w Puszczykowie pociągi, w roku 1901 w regularnych rozkładach jazdy niemieckiej kolei pojawiła się nowa stacja pod nazwą Unterberg (Puszczykowo), a w dziesięć lat później, w roku 1911 – kolejna nowość stacja Puschkau (Puszczykówko).

Status administracyjny miasta Puszczykowo otrzymało dopiero w roku 1962. Powoli zacierały się różnice między poszczególnymi osadami. Lasy wokół miasta przekształcono z czasem w Wielkopolski Park Narodowy. Wydzielono z jego obszaru miasto o obszarze ok. 17 km2. W oparciu o istniejące do dzisiaj stacje Puszczykowo i Puszczykówko zaczyna powstawać jednolity organizm miejski z Urzędem Miasta, centrum handlowym, komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną autobusową i kolejową, z instalacją gazową, wodną i kanalizacyjną.

I znów jak w XIXw. nastała moda na mieszkanie w Puszczykowie – bo zdrowobo wypada.Powstają domy, wille, dworki. Przybywa mieszkańców, nowych puszczykowian. Istnieją szkoły podstawowe, ponad podstawowe i liceum ogólnokształcące.

Bliskość Poznania sprawia, że można w nim pracować – a mieszkać, uczyć się w Puszczykowie, gdzie łatwiej o odpoczynek, kontakt z przyrodą (woda, lasy, infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa).

Obecnie miasto Puszczykowo to mieszkańcy otwarci na Europę, na Świat. To partner społeczności unijnych okręgów, min. francuskie Chateau – Giron, gdzie coraz bliższe kontakty prowadzą do wzajemnego poznania. Do zbliżenia społeczności i podjęcia współpracy w różnych dziedzinach życia.