Dystrykt

Dystrykt 2230

1 lipca 1997 – Powstaje samodzielny Dystrykt D–2230, w skład którego wchodzi 39 klubów z Polski.

Pierwszym Gubernatorem Dystryktu zostaje Bohdan Kurowski z RC Olsztyn, a Gubernatorem Elektem Alojzy Leszek Gzella z RC Lublin.

Był to pierwszy samodzielny Dystrykt RI utworzony w kraju postkomunistycznym.

2000 – Podczas kadencji Gubernatora Ryszarda Kaszuby-Krzepickiego do Dystryktu D–2230 przyłączają się kluby Rotary z Białorusi i Ukrainy, tworząc tym samym wielonarodowy Dystrykt D–2230. Biorąc pod uwagę obszar i liczbę ludności – jest to jeden z największych dystryktów na świecie.

2002 – Europa została ogłoszona kontynentem wolnym od polio podczas Dorocznej Konwencji w Barcelonie. Rotary ogłosiło nową kampanię, aby zgromadzić 80 milionów USD na dokończenie walki z chorobą. W odpowiedzi, Rotarianie z całego świata zebrali ponad 129 milionów USD.

2003 – Jonathan Majiyagbe z Kano w Nigerii, został pierwszym pochodzącym z Afryki Prezydentem Rotary International.

2005 – W Chicago odbyła się Konwencja Stulecia Rotary, która zgromadziła ok. 50 000 uczestników. Z tej okazji odbyły się bieg oraz marsz stulecia, z których dochód został przeznaczony na fundusz walki z polio.

2006 – Tylko w czterech krajach na świecie pozostaje endemia polio: Afganistan, Indie, Nigeria i Pakistan. Od 1985 roku liczba przypadków zachorowań na polio została zmniejszona o ponad 99%.

2007 – Udział w programie PolioPlus (nazywanym teraz „End Polio Now”) aktywnie rozpoczyna Fundacja Billa i Melindy Gatesów. Dotychczas przekazali oni 355 milionów dolarów na rzecz walki z tą straszną chorobą, która powoduje trwałe kalectwo u dzieci. Rotarianie ze świata odpowiedzieli w 2009 roku zobowiązaniem do zebrania kolejnych 200 mln USD.

2009 – Rotary świętowało setną Konwencję RI w Birmingham, w Anglii. Wśród gości kongresu znaleźli się m.in. arcybiskup Desmond Tutu, Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych Ban Ki-moon oraz aktorka i ambasador dobrej woli UNICEF, Mia Farrow.

2011 – Rotary w Polsce otwiera nowy rozdział w komunikacji ze społeczeństwem – strona internetowa www.rotary.org.pl zyskuje nowy wygląd i wykorzystuje technologie znanych serwisów społecznościowych.

DYSTRYKT 2231

Od 1.07.2016 r. Polska tworzy Dystrykt 2231.

Dystrykt obejmuje 80  klubów Rotary, w których jest zrzeszonych 1800 rotarian (stan na dzień 01.07.2016).

Ostatnim Gubernatorem Dystryktu, a jednocześnie pierwszą kobietą pełniącą tę funkcję, była Barbara Pawlisz z RC Sopot International, która zamknęła jego działalność w czerwcu 2016 r. W momencie podziału Dystrykt liczył już 130 klubów, z czego 80 w Polsce.

Zgodnie z przepisami Rotary International, w wyniku podziału nowe dystrykty otrzymały numery:  2231 – Polska oraz 2232 – Białoruś wraz z Ukrainą.

Pierwszym gubernatorem polskiego Dystryktu 2231 został wybrany Krzysztof Kopyciński z RC Bydgoszcz, a Dystryktu 2232 – Gienadij Kroichyk z RC Lviv.

2020 – Gubernator Dystryktu w kadencji 2020/2021 jest Janusz Koziński – RC Warszawa;

„Rotarianin”

„Rotarianin” jest oficjalnym regionalnym periodykiem Rotary International na terenie Białorusi, Polski i Ukrainy. Został przyjęty do światowej grupy licencjonowanych czasopism rotariańskich Rotary World Magazine Press (RWMP).

Powstaje we współpracy z wydawanym w USA miesięcznikiem „The Rotarian” – najbardziej prestiżowym i opiniotwórczym czasopismem organizacji pozarządowej na świecie.

Logo Rotary International znajduje się na winiecie „Rotarianina”, a w pracy redakcyjnej wykorzystywane są również teksty przygotowywane przez międzynarodowy zespół „The Rotarian”.

Autorami artykułów, felietonów i wywiadów są nie tylko członkowie poszczególnych klubów, ale również znani polscy publicyści spoza ruchu rotariańskiego.

Redaktorem naczelnym „Rotarianina” jest Janusz Klinowski (RC Wrocław Panorama).

„Rotarianin” jest dwumiesięcznikiem poświęconym tematyce społecznej i kulturalnej związanej z Rotary International.

Profil wydawniczy pisma obejmuje życie klubowe oraz osiągnięcia i problemy, jakie towarzyszą działalności klubów Rotary, Rotaract, Interact oraz Inner Wheel.

Czasopismo ukazuje się od 2004 r., kontynuując świetne tradycje wcześniejszych czasopism rotariańskich wydawanych w Polsce:

  • „Listy Rotariańskie”, wydawane w latach 1991-1999

(red. naczelny Alojzy Leszek Gzella),

  • „Herold Rotariański”, wydawany w latach 2000-2002

(red. naczelny Józef Herold),

  • „Świat Rotary”, wydawany w latach 2003-2004

(red. naczelny Wojciech Giczkowski),

  • „Głos Rotary”, wydawany od 04.2004 do 08.2006

(red. naczelny Bohdan Kurowski).

Począwszy od lipca 2009 r. ukazuje się ukraińskie wydanie „Rotarianina” noszące tytuł „Rotarijets” (redaktor: Pavlo Kashkadamov, wydawca: Mykoła Steblyanko).

Rotaract jest międzynarodową organizacją młodych ludzi w wieku od 18 do 30 lat, chcących zrobić coś dla innych. Członkowie Rotaraktu starają się polepszyć warunki życia innych, poprzez pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz udział w programach współpracy międzynarodowej. W ten sposób rozwijają również swoje zdolności przywódcze i umiejętności zawodowe oraz nawiązują nowe znajomości. Rotaract to przyjaźń w działaniu. Rotaract to radość działania.

Programy młodzieżowe

Młodzi ludzie (do 30 roku życia) biorą udział w wielu programach organizowanych przez Rotary aby zdobyć umiejętności potrzebne im do osiągnięcia istotnej pozycji w swojej społeczności. Wśród tych programów są:

 

Programy edukacyjne

Fundacja Rotary organizuje szereg programów, które przyczyniają się do poprawy stosunków międzynarodowych poprzez spotykanie się ludzi pochodzących z różnych krajów i różnych kultur. Te programy to:

 

Alumni Fundacji Rotary

Rozumienie międzynarodowej społeczności i nowe przyjaźnie nie kończą się wraz z zakończeniem udziału w programach młodzieżowych i edukacyjnych. Wychowankowie (alumni) Fundacji Rotary często chętnie wstępują do klubów Rotaract i Rotary a także do Stowarzyszenia Alumnów.

 

O puszczykowie

 

herb puszczykowo

Nazwę Puszczykowa zapisano w księdze sądowej w roku 1387.

Wieś Puszczykowo położona nad rzeką Wartą, 25 km od Poznania, otoczona lasami, stanowiła własność poznańskiej kapituły, a więc kolegium kanoników, wspomagających poznańskiego biskupa w zarządzaniu diecezją. We wsi istniało sołectwo, a więc gospodarstwo sołtysa, gospodarstwa dzierżawione od kapituły przez kmieci. Istniał też folwark, stały karczma i młyn.

W roku 1793, w wyniku II rozbioru Polski, Wielkopolska znalazła się w państwie pruskim. Wkrótce, jeszcze w XVIII w. rząd pruski skonfiskował położone na terenie tzw. Prus Południowych (Wielkopolski) dobra kościelne, m. in. dobra kapituły poznańskiej. Puszczykowo i Puszczykówko stały się wsiami należącymi teraz do państwa pruskiego, podlegając zarządowi dóbr królewskich (Kőnigliches Preussisches Domainen Amt) w Mosinie.

Stan ten utrzymały i władze Księstwa Warszawskiego, w którym znalazły się ziemie wielkopolskie w latach 1807-1813.

Niemieccy protestanccy koloniści przybyli do Puszczykowa realizując Plan zagospodarowania – noszącego datę 1827. Na planach z lat 1822 i 1827 pojawia się ponadto nazwa: kolonia Ludwigsherg. Owa Góra Ludwika leżała na wschodnim zboczu dzisiejszej ulicy Gołębiej. Mieszkały tam rodziny Dupuis i Bourdalier. Nazwiska wskazują na francuskie pochodzenie.

Historia Puszczykowa zaczyna się powtórnie dopiero sto lat temu: „W końcu XIX w. powstaje połączenie kolejowe Poznań – Wrocław, od początku XX w. miejscowość letniskowa„.

Na teren tych zapadłych w lasy wsi, przede wszystkim Nowego Puszczykowa i Puszczykówka wkroczył wielki ruch wycieczkowy, z całą jego infrastrukturą. Z najstarszych wsi z wolna nie pozostawało już nic. Z chwilą nastania w Poznaniu (wzorem innych wielkich miast świata) mody na wycieczki podmiejskie, nastał w Puszczykowie czas wielkiej budowy restauracji i pensjonatów, a jednocześnie pierwszych podmiejskich domów i rezydencji obywateli Poznania, przeważnie Niemców, ale i Polaków. Przyjeżdżali do lasów i wody w rzece Warcie.

Od 1897 r. w dni świąteczne zatrzymywać się zaczęły w Puszczykowie pociągi, w roku 1901 w regularnych rozkładach jazdy niemieckiej kolei pojawiła się nowa stacja pod nazwą Unterberg (Puszczykowo), a w dziesięć lat później, w roku 1911 – kolejna nowość stacja Puschkau (Puszczykówko).

Status administracyjny miasta Puszczykowo otrzymało dopiero w roku 1962. Powoli zacierały się różnice między poszczególnymi osadami. Lasy wokół miasta przekształcono z czasem w Wielkopolski Park Narodowy. Wydzielono z jego obszaru miasto o obszarze ok. 17 km2. W oparciu o istniejące do dzisiaj stacje Puszczykowo i Puszczykówko zaczyna powstawać jednolity organizm miejski z Urzędem Miasta, centrum handlowym, komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną autobusową i kolejową, z instalacją gazową, wodną i kanalizacyjną.

I znów jak w XIXw. nastała moda na mieszkanie w Puszczykowie – bo zdrowobo wypada.Powstają domy, wille, dworki. Przybywa mieszkańców, nowych puszczykowian. Istnieją szkoły podstawowe, ponad podstawowe i liceum ogólnokształcące.

Bliskość Poznania sprawia, że można w nim pracować – a mieszkać, uczyć się w Puszczykowie, gdzie łatwiej o odpoczynek, kontakt z przyrodą (woda, lasy, infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa).

Obecnie miasto Puszczykowo to mieszkańcy otwarci na Europę, na Świat. To partner społeczności unijnych okręgów, min. francuskie Chateau – Giron, gdzie coraz bliższe kontakty prowadzą do wzajemnego poznania. Do zbliżenia społeczności i podjęcia współpracy w różnych dziedzinach życia.