Sprawozdania

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2019

 pdf    104,75 KB    3    admin    02.07.2020, 17:32   Pobierz

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019

 pdf    13 538,36 KB    5    admin    02.07.2020, 17:32   Pobierz

Rachunek zysków i strat za rok 2019

 pdf    115,08 KB    1    admin    02.07.2020, 17:32   Pobierz

Informacja dodatkowa za rok 2019

 pdf    194,22 KB    2    admin    02.07.2020, 17:32   Pobierz

Bilans za rok 2019

 pdf    490,05 KB    1    admin    02.07.2020, 17:32   Pobierz

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2018

 pdf    35,98 KB    20    admin    04.07.2019, 11:17   Pobierz

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

 pdf    799,64 KB    20    admin    04.07.2019, 11:17   Pobierz

Rachunek zysków i strat za rok 2018

 pdf    338,62 KB    20    admin    04.07.2019, 11:17   Pobierz

Informacja dodatkowa za rok 2018

 pdf    40,09 KB    20    admin    04.07.2019, 11:17   Pobierz

Bilans za rok 2018

 pdf    341,01 KB    20    admin    04.07.2019, 11:17   Pobierz

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2017

 pdf    6 369,17 KB    20    admin    28.06.2018, 08:11   Pobierz

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2016

 pdf    3 052,03 KB    20    admin    29.11.2017, 12:13   Pobierz

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2015

 pdf    464,42 KB    20    admin    29.11.2017, 12:09   Pobierz

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014

 pdf    1 175,87 KB    20    admin    29.11.2017, 12:09   Pobierz