Sprawozdania

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2023

 pdf    115,69 KB    0    admin    19.06.2024, 15:11   Pobierz

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2023

 pdf    2 989,18 KB    0    admin    19.06.2024, 15:11   Pobierz

Rachunek zysków i strat za rok 2023

 pdf    211,40 KB    0    admin    19.06.2024, 15:11   Pobierz

Informacja dodatkowa za rok 2023

 pdf    189,72 KB    0    admin    19.06.2024, 15:11   Pobierz

Bilans za rok 2023

 pdf    570,09 KB    0    admin    19.06.2024, 15:11   Pobierz

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2022

 pdf    34,05 KB    20    admin    20.06.2023, 11:33   Pobierz

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2022

 pdf    789,71 KB    20    admin    20.06.2023, 11:33   Pobierz

Rachunek zysków i strat za rok 2022

 pdf    349,93 KB    20    admin    20.06.2023, 11:33   Pobierz

Informacja dodatkowa za rok 2022

 pdf    35,58 KB    20    admin    20.06.2023, 11:33   Pobierz

Bilans za rok 2022

 pdf    353,44 KB    20    admin    20.06.2023, 11:33   Pobierz

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2021

 pdf    1 843,04 KB    20    admin    06.07.2022, 15:26   Pobierz

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2021

 pdf    6 873,84 KB    20    admin    06.07.2022, 15:26   Pobierz

Rachunek zysków i strat za rok 2021

 pdf    1 229,20 KB    20    admin    06.07.2022, 15:26   Pobierz

Informacja dodatkowa za rok 2021

 pdf    2 244,19 KB    20    admin    06.07.2022, 15:26   Pobierz

Bilans za rok 2021

 pdf    1 517,74 KB    20    admin    06.07.2022, 15:26   Pobierz

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2020

 pdf    35,37 KB    20    admin    17.06.2021, 23:01   Pobierz

Roczne Sprawozdananie merytoryczne z działalności w roku 2020

 pdf    13 653,37 KB    20    admin    17.06.2021, 23:01   Pobierz

Rachunek zysków i strat za rok 2020

 pdf    123,11 KB    20    admin    17.06.2021, 23:01   Pobierz

Informacja dodatkowa za rok 2020

 pdf    219,65 KB    20    admin    17.06.2021, 23:01   Pobierz

Bilans za rok 2020

 pdf    455,96 KB    20    admin    17.06.2021, 23:01   Pobierz

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2019

 pdf    104,75 KB    20    admin    02.07.2020, 17:32   Pobierz

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019

 pdf    13 538,36 KB    20    admin    02.07.2020, 17:32   Pobierz

Rachunek zysków i strat za rok 2019

 pdf    115,08 KB    20    admin    02.07.2020, 17:32   Pobierz

Informacja dodatkowa za rok 2019

 pdf    194,22 KB    20    admin    02.07.2020, 17:32   Pobierz

Bilans za rok 2019

 pdf    490,05 KB    20    admin    02.07.2020, 17:32   Pobierz

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2018

 pdf    35,98 KB    20    admin    04.07.2019, 11:17   Pobierz

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

 pdf    799,64 KB    20    admin    04.07.2019, 11:17   Pobierz

Rachunek zysków i strat za rok 2018

 pdf    338,62 KB    20    admin    04.07.2019, 11:17   Pobierz

Informacja dodatkowa za rok 2018

 pdf    40,09 KB    20    admin    04.07.2019, 11:17   Pobierz

Bilans za rok 2018

 pdf    341,01 KB    20    admin    04.07.2019, 11:17   Pobierz

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2017

 pdf    6 369,17 KB    20    admin    28.06.2018, 08:11   Pobierz

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2016

 pdf    3 052,03 KB    20    admin    29.11.2017, 12:13   Pobierz

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2015

 pdf    464,42 KB    20    admin    29.11.2017, 12:09   Pobierz

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014

 pdf    1 175,87 KB    20    admin    29.11.2017, 12:09   Pobierz