Hymn

Hymn Rotary (tłumaczenie bezpośrednie)

Wieczny Boże, zwracamy się ku Tobie

Abyśmy byli uczciwi i niezłomni

Udziel nam Twej siły, aby uczynić nas silnymi

By służyć dobru i unikać zła.

Pomóż nam dążyć do szlachetnego celu

I okazywać naszą wiarę poprzez naszą pracę.

Udziel nam rozważnego serca Gotowego,

by chętnie służyć potrzebom innych

Poprzez dobry uczynek i myśl

I niech nasza pomoc będzie bezinteresowna,

Aby w naszym życiu znana była prawda:

„Człowiek nie żyje tylko dla siebie.”

Boże wszystkich narodów, usłysz naszą modlitwę

Za wszystkich ludzi wszędzie

I spraw, byśmy za sprawą Rotary

Poprowadzili świat ku lepszym czasom,

Kiedy nienawiść, walka i wojny ustaną

I cały świat pozna Twój pokój.

Oryginalny tekst angielski A. R. Moore

Tłumaczenie: Andrzej M. Hrabiec

Hymn Rotary (wersja poetycka) 

Ku Tobie Boże wznosim pieśń

Uczciwe życie daj nam wieść

Prawości drogą prowadź nas

By dobrze żyć, zły obejść czas

Czynami dowód wiary dać

Mieć w Tobie cel, w tym duchu trwać.

Rozważnym sercem obdarz nas

Potrzebom innych służmy wraz

Uczynnym sercem, każdym dniem

Daj innym ludziom służyć wszem

Sercem otwartym obdarz nas

By siebie innym dać na czas.

Modlitwę naszą usłysz dziś

Gdy zło i wojny drążą myśl

Niech Ruch Rotarian wiedzie nas

I lepszy niech buduje czas

O Boże spraw, by ustał bój

A świat niech pozna pokój Twój.

Adaptacja: Andrzej M. Hrabiec

[z niewielką pomocą J. Potępy]