Walne Zgromadzenie Członków Klubu.

Walne Zgromadzenie Członków Klubu.

 Zgodnie z naszymi statutowymi obowiązkami oraz wymogami jako Organizacja Pożytku Publicznego przeprowadziliśmy w dniu 28.05.2021 r. kolejne Walne Zgromadzenie Członków Klubu.Uczestnicy Wspólnie po zaznajomieniu się z treścią Sprawozdania Zarządu Rotary Klub Poznań – Puszczykowo za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rotary Klub Poznań – Puszczykowo z badania finansów Klubu i Sprawozdania Zarządu za 2020 r. zaopiniowali pozytywnie przedstawione sprawozdania i udzielili absolutorium Zarządowi Klubu.

     Walne Zgromadzenie zaakceptowało pozytywnie wniosek Zarządu Klubu i przedłużyło na kolejną kadencję (od 06.2021 r do 06.2022 r. czas pełnienia służby Zarządu w Klubie.

Share:
Ładowanie Rozmowy